Escola Arrels | Escola activa
13629
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-13629,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-7.7,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive
 

Escola activa

COM APRENEM?

Ambients d'aprenentatge

El nostre projecte dels ambients es basa en el model sòcio-constructivista.

Parteix d’una imatge centrat en el nen/a competent, capaç d’aprendre i ser interlocutor actiu amb els espais i materials.

Els espais i materials dels ambients són variats i la seva utilització és flexible per poder fomentar l’exploració, l’experimentació i el descobriment autònom.

Tallers artístics

A l’escola treballem aquesta àrea mitjançant el coneixement d’un artista o tema, a partir del qual es fa una proposta d’activitats que els alumnes realitzen al llarg d’unes quantes sessions.  Els tallers es realitzen amb la participació a l’aula de les famílies voluntaries. Una vegada al curs es realitza una exposició dels treballs realitzats pels alumnes a la sala d’exposicions de la biblioteca del municipi.

L'impuls de la lectura

La primera mitja hora de cada dia es transforma en un espai dedicat a la lectura en la que es treballen els tres eixos bàsics de la lectura; saber llegir, llegir per aprendre i el gust per la lectura.

Compartir amb els pares la lectura de contes, la lectura individual, la lectura en veu alta, la lectura d’àlbums il·lustrats i la lectura per plaer són algunes de les activitats que es realitzen.

DESCOBRIM L’ENTORN

Treball per projectes

El treball per projectes és una metodologia que ajuda als nens i les nenes a pensar per ells mateixos, a investigar, a aprendre dels seus errors i dels seus encerts i d’aquesta manera també a aprendre a ser crítics. Aquests projectes tenen aplicació en el món real més enllà de l’aula i busquen crear una educació interdisciplinària amb un significat.

Què sabem?, què volem saber? Què podem fer per saber-ho? i Què hem après?són les quatre preguntes fonamentals a través de les quals es va desenvolupant el projecte.

Projectes interdisciplinaris

Almenys dues vegades al llarg del curs i durant una setmana l’escola es transforma; els nens i les nenes treballem a l’entorn d’un tema comú: portem a terme un projecte interdisciplinari.

Un d’aquests projectes està relacionat amb els ESPORTS i l’altre amb l’àrea ARTÍSTICA.

Al llarg de la setmana organitzem multiplicitat d’activitats; individuals, de grup, de cicle i d’escola a l’entorn del tema triat. Totes les activitats tenen un caire interdisciplinar i impliquen a tota la comunitat educativa.

PROJECTE INTERDISCIPLINAR D’ESPORTS

Pensem que l’activitat física és un mitjà integrador que fomenta el treball en equip, el companyerisme, la socialització i el respecte als altres.

L’esport ensenya a conèixer i a respectar el propi cos, augmenta l’autoestima i el respecte cap a un mateix. Contribueix no només al desenvolupament físic sinó també al mental, millorant la seva concentració i la seva força de voluntat.

EL PROJECTE INTERDISCIPLINAR ARTÍSTIC

L’educació artística és un instrument pedagògic que possibilita el desenvolupament integral de l’ésser humà, potenciant les seves capacitats per a l’expressió creadora. De manera específica l’expressió dramàtica incideix en la millora de les relacions interpersonals, ja que en millorar les habilitats gestuals, orals i corporals dels participants i afavorint la desinhibició, possibilita una efectiva comunicació i propicia l’adaptació en el seu medi. El teatre, que és sobretot diàleg, suposa un repte, un estímul, una transformació i aplaudiments, és una activitat lúdica que desperta llocs en el nostre cervell i suma potencialitats.

Potenciar la responsabilitat, adjudicant pertinences dins l’equip, perquè tots els participants en l’experiència se sentin necessaris, fa sentir als alumnes elements imprescindibles.

És la incorporació en un tot global de les àrees d¡expressió artística; música, disseny, teatre, per posar en escena un producte integral. El projecte interdisciplinar artístic ens permet fer un tractament humanístic a l’educació, que és una de les bases del nostre ideari.

Projecte de l'hort

L’objectiu principal de l’hort a l’escola és donar la possibilitat als alumnes de tenir una experiència personal i directa de contacte amb la terra i els seus fruits, realitzada d’una forma compartida i vivencial.

Es vol utilitzar l’hort escolar com un recurs pedagògic més a disposició del Centre, per potenciar, en primer lloc, les competències bàsiques personals d’autonomia i iniciativa personal i de coneixement d’interacció amb el món físic. També s’inclouran activitats per treballar les altres competències; aprendre a aprendre, a ser i actuar de forma autònoma, a pensar i comunicar-se, a descobrir i tenir iniciativa i a conviure i habitar en el món.

COM CONSTRUÏM CONEIXEMENT?

El treball de les llengües

Treballem la llengua a partir de les diferents tipologies textuals. Una metodologia basada en l’aprenentatge de les habilitats lingüístiques partint de textos variats, buscant estratègies que serveixin per desenvolupar millor l’expressió i comprensió de la llengua, que en definitiva, són els pilars bàsics per saber comunicar-se correctament, amb coherència i adequació al text.

El treball de les matemàtiques

A l’escola l’aprenentatge de les matemàtiques es basa en la resolució de problemes competencials, a partir dels quals es treballen el raonament, la lògica i el càlcul per resoldre situacions basades en situacions de la vida quotidiana.

Els problemes es resolen mitjançant grups cooperatius que faciliten l’aprenentatge entre iguals.

El treball de l'anglès

L’aprenentatge de l’anglès a l’escola s’inicia als 5 anys. L’aprenentatge és bàsicament oral, vivencial amb els més petits i amb els més grans a més de la sessió setmanal d’aula es fa un taller de teatre en llengua anglesa i un ambient de cuina en anglès.

El treball amb les TIC

Fomentem les noves tecnologies com una eina per optimitzar l’aprenentatge i donar una major dimensió i qualitat al procés. A l’escola l’incorporació de les TIC és un element integrat que acompanya a l’infant durant tota la seva etapa com a estudiant.

VALOR AFEGIT

Consell d'alumnes

Per impulsar la participació dels alumnes al centre i per tant  fer-los partícips de la millora, funcionament i pressa de decisions del centre, volem aconseguir que els alumnes  s’impliquin especialment en temes que els afectin, com són: zones d’esbarjo, conflictes d’aula, ús de material, espais comuns i organització de festes.

Ser delegat/da implica assistir a l’assemblea de delegats que es reunirà mensualment i tindrà un moderador i un secretari que prendrà nota de tots els punts i acords presos.

L’assemblea de delegats té dues tasques principals:

  1. Ser la veu de l’alumnat
  2. Ser element actiu i decisiu al Centre.
Espai de menjador

El servei de menjador de l’escola Arrels vol garantir una atenció educativa en l’alimentació i el lleure dels nens i les nenes en el centre, en la franja horària del migdia, oferint una alimentació nutritiva, equilibrada i saludable, emmarcada en un context d’educació per la salut. Per portar-ho a terme compta amb una cuina pròpia amb una cuinera que elabora el menjar cada dia i un equip de monitors especialment formats per aquest encàrrec.

L'entrada relaxada

L’ entrada relaxada cada dia de 9 a 9.30 ofereix un espai d’intercanvi i col·laboració entre les famílies i l’escola per fer el pas del caliu familiar cap a un entorn més social.

Atenció individual als infants

L’equip de mestres adopta les mesures necessàries perquè cada nen i nena pugui avançar en el seu propi procés posant-hi tots els recursos humans i materials necessaris.

Vols més informació sobre el nostre projecte educatiu? Desacarrega't el document!