Escola Arrels | L’AFA
20911
page-template-default,page,page-id-20911,page-parent,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-7.7,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive
Qui som i quines funcions tenim?

L’AFA de l’escola Arrels  és l’Associació de Famílies dels Alumnes de l’escola. És una entitat sense ànim de lucre i, com qualsevol associació,es regeix pels seus estatuts i la normativa de règim intern. Està legalment reconeguda i associada a la FAPAC (Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya), que ens dóna assessorament i ens facilita l’assegurança de responsabilitat civil.

La nostra funció és donar suport al projecte d’escola i contribuir a la millora de la qualitat de l’ensenyament a Arrels.

L’escola Arrels amb el seu Projecte Educatiu està estretament vinculada i lligada a la seva associació de famílies. La col·laboració voluntària dels pares i mares i l’aportació econòmica de les famílies a través de l’AFA és clau i permet tirar endavant el Projecte Educatiu de l’escola Arrels.

L’adscripció a l’AFA de l’escola comporta el pagament d’una aportació econòmica anual, de 15 euros per família amb la qual es cobreixen els costos de les activitats que desenvolupem i la col·laboració amb activitats addicionals per l’alumnat l’escola, com pot ser psicomotricitat, psicopedagogia,… segons les necessitats de l’escola a cada curs.

Com ens organitzem?
 • Tenim una Junta: president/a, secretari/a i tresorer/a i vocals un membre de la qual participa en el Consell Escolar.
 • Pares i mares voluntàries formen diverses comissions extraordinàries, com pot ser la comissió de festa de final de curs, comissió de xerrades, la comissió de la xocolatada solidaria, la comissió del taller de Nadal…
 • Reunions de l’AFA, on hi pot assistir i participar qualsevol pare o mare interessada, doncs tots les famílies tenen veu i vot:
  • A l’Assemblea Ordinària Anual es presenta la memòria d’activitats i s’aproven els comptes i el pressupost de l’AFA.
  • A les Reunions de Permanent de l’AFA es coordinen les diferents tasques de l’associació.
Què fem?
 • Organitzem xerrades pels pares i mares
 • Ideem tallers per recollir diners per a fins socials, com per exemple taller de Nadal per la Marató de TV3 o xocolatada solidària per a la investigació del càncer infantil.
 • Oferim els extraescolars.
 • Facilitar la relació entre les famílies, la direcció i el professorat de l’escola, formant part del Consell Escolar i del grup de delegats.
 • Oferim servei d’acollida matinal.
Assemblees i reunions permanents

L’assistència a les  reunions permanents et permetrà fer sentir la teva veu, resoldre dubtes, fer propostes i conèixer de prop el dia a dia de l’AFA. S’anunciaran per correu electrònic i a l’entrada de l’escola. 

També és important l’assistència a les assemblees on s’aproven els pressupostos per al curs, el tancament econòmic del curs anterior, es renoven els càrrecs de la Junta cada dos anys (Assemblea General) i es porten a votació aspectes generals del funcionament de l’AFA (Assemblea General i Assemblees extraordinàries si s’escau). L’Assemblea General es convoca un cop l’any.

Les Assemblees Extraordinàries es convoquen segons les circumstàncies i amb antelació suficient perquè tothom se n’assabenti.

Servei d'Acollida
 • L’AFA posa a disposició de les famílies del centre un servei d’acollida per a tots els pares i mares que necessitin conciliar l’horari laboral i l’horari escolar.
 • Per a poder acollir-se al servei caldrà ser soci de l’AFA, fent efectiva la quota anual de 24€ per família, així com havent fet entrega del full d’inscripció de soci.
 • El servei d’acollida matinal és un servei diari d’acolliment a primera hora del matí, des de les 7:45 i dividit en quatre franges horàries: entrada a les 7:45, a les 8, a les 8:30, o a les 8:45.
 • L’acollida és un espai on fan joc lliure sense cap activitat específica. Els nens podran esmorzar, sempre i quan ho portin de casa.
 • El servei s’iniciarà el primer dia de curs: 13 de setembre (excepte pels alumnes de P3 que s’iniciarà un cop s’acabi el període d’adaptació).
 • La possibilitat d’oferir altres franges d’acollida es podrà contemplar sempre i quan hi hagi una demanda mínima de famílies que la sol·licitin

Condicions dels serveis:

 • La junta de l’AFA es reserva el dret de modificar els preus i/o no oferir finalment alguna/es de les franges horàries d’acollida (tot notificant-ho prèviament) si no s’arriba als mínims d’alumnes per poder cobrir les despeses fixes del servei.
 • Es considera fixe aquell alumne que ha fet ús del servei al menys el 65% dels dies lectius de cada mes . En cas de ser inferior, se li aplicarà la taxa d’alumne esporàdic.
 • Es prega, en la mesura del possible, comunicar prèviament per correu electrònic (escola.arrels.monjos@outlook.es) o al despatx de l’AFA, la previsió d’ús del servei. En cas d’alumnes fixos de llarga durada, només cal comunicar-ho abans de que comenci a fer ús del servei per primera vegada. D’igual forma, s’apreciarà que es comuniquin les baixes previstes de curta o llarga durada (per exemple absència per malaltia, baixa temporal o definitiva).
 • Els pagaments es realitzen via transferència o ingrés bancari. Tot i així, els alumnes que necessitin fer ús del servei en dies puntuals, podran fer al pagament el mateix dia a través de la bústia de l’AFA (al costat de consergeria) dins d’un sobre tancat, indicant a fora el nom , cognoms i curs de l’alumne.
 • Se us comunicarà, per correu electrònic o en paper, l’import a pagar durant els 7 dies lectius següents al mes vençut. El pagament és obligatori realitzar-lo abans del dia 15. En cas contrari, l’alumne no podrà fer ús del servei fins que no es pagui la quota pendent.
Com contactar amb l'AFA?

A l’oficina de l’AFA (1er pis) podeu trobar una persona responsable tots els dimarts de 9.30h a 10h.

També podeu contactar a través del e-mail: afa.escola.arrels.monjos@outlook.es  o deixant un escrit a la bústia situada a consergeria.

Sóc una família i em vull fer sòcia, com ho puc fer?

A l’inici de curs es reparteix la informació de l’AFA on hi ha el formulari i els mitjans per a la inscripció.  Si no el tens ens pots enviar un correu a  afa.escola.arrels.monjos@outlook.es

És important que mantinguis una adreça de correu electrònic i telèfon vàlid i actualitzat per tal de poder-te enviar les novetats. Ens ho pots facilitar per e-mail a  afa.escola.arrels.monjos@outlook.es o deixant-ho per escrit a la bústia del costat de consergeria. 

Per a mantenir-vos informats...

L’AFA posa a la teva disposició una sèrie de canals per facilitar la comunicació i que puguis estar al dia de les darreres novetats:

 • FACEBOOK, AFA ESCOLA ARRELS ELS MONJOS, on tenim una pagina i un perfil personal AFA ARRELS MONJOS.
 • INSTAGRAM, @afaescolaarrels on anem actualitzant la informació i compartint propostes del municipi.
 • E-Mail, afa.escola.arrels.monjos@outlook.es 
 • Web de l’escola, http://escolaarrelsmonjos.com a l’apartat de l’AFA