Escola Arrels | PREINSCRIPCIÓ CURS 16/17
Els terminis previstos de presentació de sol·licituds són: Del 30 de març al 7 d'abril, per al segon cicle d'educació infantil i educació primària.
nou curs, preinscripcio, curs 16717
16870
post-template-default,single,single-post,postid-16870,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-7.7,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive

13 Mar PREINSCRIPCIÓ CURS 16/17

Els terminis previstos de presentació de sol·licituds són:

 • Del 30 de març al 7 d’abril, per al segon cicle d’educació infantil i educació primària.

 

Criteris de prioritat per a l’ordenació de les sol·licituds

Per al 2n cicle d’educació infantil i l’educació primària, s’apliquen els següents:

 1. Criteris generals
  • Si hi ha germans matriculats al centre o el pare, mare, tutor legal hi treballa: 40 punts.
  • Per proximitat del domicili o del lloc de treball al centre sol·licitat en primer lloc (només una opció):
   • Domicili a l’àrea de proximitat del centre: 30 punts.
   • Lloc de treball a l’àrea de proximitat del centre: 20 punts.
   • Domicili al mateix municipi del centre: 10 punts.
   • A la ciutat de Barcelona, domicili al mateix districte del centre: 15 punts.
  • Si el pare, mare o tutor legal reben l’ajut de la renda mínima d’inserció: 10 punts.
  • Per discapacitat igual o superior al 33% de l’alumne o d’un familiar de primer grau: 10 punts.
  • En el batxillerat també es té en compte la nota mitjana.
 2. Criteris complementaris
  • Pel fet de formar part d’una família nombrosa o monoparental: 15 punts.
  • Si l’alumne té una malaltia crònica que afecti el sistema digestiu, endocrí o metabòlic (s’hi inclouen les persones celíaques): 10 punts.
  • Si el pare, mare, tutor legal o germà de l’alumne ha estat escolaritzat en ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals (segon cicle d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, PQPI i formació professional de grau mitjà) al centre sol·licitat en primer lloc: 5 punts.

 

 

Podeu trobar més informació a :

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/

Podeu descarregar-vos el full de sol·licitud per al curs 16/17

solicitud preinscripcio1617